Sensor Groep

download.jpg

Onder de Sensor Groep vallen de bedrijven Sensor Partners, Sensor BV, Vision Partners en Bridgescout BV. Door de sterke samenwerking kenmerken de bedrijven zich op het gebied van synergie, efficiëntie en doelmatigheid.

De bedrijven hebben ieder een eigen kernactiviteit, maar allemaal hetzelfde doel: de klant voorzien van een passend product, welke een bijdrage levert aan de verbetering van applicaties, het verhogen van de productkwaliteit en het vroegtijdig detecteren van afwijkingen in processen.

Directeur: Hans Giezenberg
Telefoon: +31 (0)416 369 473
E-mail: info@sensorbv.nl
Social:
Naam organisatie: Sensor Groep
Straat: James Wattlaan 15
Postcode en plaats: 5151 DP Drunen
Land: Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)416 369 473
Faxnummer:
E-mail adres: info@sensorbv.nl
Website: www.sensor-groep.com