CEPRO International B.V.

CEPRO is specialist in het veilig inrichten van las- en slijpwerkplekken en levert daarvoor een omvangrijk pakket producten en diensten.

CEPRO biedt een breed programma producten op het gebied van laslichtfiltratie om schadelijk laslicht te filteren, zoals lasgordijnen, laslamellen en lasschermen. Daarnaast vormen spatten en vonken een enorme hinder en brengen grote risico’s met zich mee voor omstanders op de las- en slijpwerkplek. Ook voor dit type overlast biedt CEPRO diverse soorten lasdekens en isolatieproducten. CEPRO is eveneens de specialist in het reduceren van geluidsoverlast op industriële werkplekken. Het uitgebreide CEPRO  Sonic-gamma zorgt niet alleen voor geluidluwte op de werkplek, maar ook voor een effectieve geluidreductie voor de rest van de werkomgeving.

Alle CEPRO-producten zijn het resultaat van jarenlange ervaring in het ontwerpen en inrichten van veilige las- en slijpwerkplekken. Zij voldoen aan alle geldende normen en voorschriften, inclusief diverse deelterreinen van het programma.

CEPRO is specialist in het oplossen van specifieke problemen die zich op de las- en slijpwerkplek voordoen. Soms staan die problemen op zichzelf, maar veelal komen ze in combinatie voor en passen zij gezamenlijk in een "overall" veiligheidsbeleid. CEPRO weet als geen ander de eigenschappen van haar diverse producten én die van anderen optimaal te combineren tot een aangename werkplek die aan alle eisen van veiligheid en effectiviteit voldoet.

Naast het veelomvattende eigen producten-programma kan CEPRO terugvallen op een jarenlange relaties met tal van vakkundige toeleveranciers van andere voorzieningen voor las- en slijpwerkplekken. Daaronder bevinden zich naast gerenommeerde fabrikanten van lasdamp-afzuig-installaties, ook installateurs van elektro- en gasleidingen.

Directeur: Luuk Mulkens
Telefoon: +31 (0)161 226472
E-mail: l.mulkens@cepro.eu
Social:

Terug naar overzicht

Laatste updates

Meer nieuws